Bab 1 ( Konsep Kenegaraan )1.1 - Konsep Negara
 1. Negara merujuk kepada suatu masyarakat yang menduduki sesebuah kawasan yang mempunyai had sempadan tertentu dan diperintah oleh sebuah kerajaan.
 2. Secara umumnya, ciri-ciri sebuah negara ialah:
  • Sempadan atau wilayah yang tetap, jelas dan diiktiraf
  • penduduk yang tetap
  • kerajaan yang sah dan teratur sistem pentadbirannya
  • kedaulatan, iaitu mempunyai keupayaan untuk mengawal hal-ehwal dalam negara serta mempunyai kebebasan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain.
1.2 - Sistem Kerajaan

- Definisi Kerajaan
 1. Ditakrifkan sebagai badan atau institusi yang bertanggungjawab menjalankan fungsi-fungsi pengurusan dan pentadbiran sesebuah negara
 2. Tiga komponen utama dalam kerajaan dan fungsinya :

- Sistem Kerajaan
 1. Kerajaan Kesatuaan
  • Gabungan beberapa buah negeri dengan pemusatan kuasa oleh Kerajaan Pusat.
  • Kerajaan Pusat mempunyai kuasa untuk membatalkan undang-undang yang telah dilulusankan oleh Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri atau pentadbiran tempatan mendapat arahan daripada Kerajaan Pusat. Maka, Kerajaan Pusat lebih berkuasa berbanding dengan kerajaan negeri dan tempatan.
  • Contoh-contoh kerajaan kesatuan ialah Britian, Belgium, Itali, Denmark, Sweden, New Zealand, Norway, Perancis, Korea Selatan, Jepun, dan Kesatuan Soviet yang telah runtuh.

 2. Kerajaan Konfederasi
  • Kuasa kerajaan terletak dalam tangan kerajaan-kerajaan negeri.
  • Kerajaan Pusat mempunyai kuasa yang terhad untuk mengawal pentadbiran
  • Kerajaan Konfederasi tidak kuasa yang mencukupi untuk dianggap sebagai kerajaan yang stabil kerana kerajaan ini diwujudkan melalui perjanjian yang longgar
  • Kerajaan Konfederasi tikdak lagi wujud pada hari ini.
  • Contoh-contoh kerajaan Konfederasi ialah Konfederasi Jerman Utara 1867-1871 dan Perlembagaan Empayar Jerman 1871-1918.

 3. Kerajaan Persekutuan
  • Kerajaan Persekutuan ialah gabungan Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri atau Kerajaan Tempatan:
  • Setiap peringkat kerajaan mempunyai autonomi perundangannya sendiri dalam perkara-perkara tertentu.
  • Kerajaan Pusat lazimnya bertanggungjawab sepenuhnya ke atas hal-hal dalam negeri seperti agama, tanah, perhutanan dan perkara-perkara yang tidak memerlukan keseragaman
  • Contoh-contoh Kerajaan Persekutuan ialah Amerika Syarikat, Brazil, Australia, India, Malaysia dan Kanada.
1.3 - Bentuk Negara
 1. Bentuk negara ditakrifkan sebagai pentadbiran dan perundangan di sesebuah negara
 2. Terdapat beberapa bentuk negara. Antaranya:
- Kerajaan Monarki
 1. Raja/Sultan atau Ratu menjadi pemerintah dan berkuasa sepenuhnya.
 2. Jawatan ini dipegang seumur hidup dan warisan takhta berdasarkan keturunan
 3. Pentadbiran dijalankan oleh Raja atau Ratu dan lazimnya ahli keluarga atau kaum kerabat memonopoli kuasa eksekutif.
 4. Contoh-contoh Kerajaan Monarki ialah Arab Saudi, Kuwait, Qatar dan Brunei Darussalam.
- Kerajaan Republik
 1. Ketuanya ialah Presiden yang lazimnya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya.
 2. Kerajaan Republik tidak mempunyai raja dan Presiden bertindak sebagai ketua eksekutif.
 3. Contoh-contoh Kerajaan Republik ialah Amerika Syarikat, Indonesia, Filipina, India, Perancis, Portugal, dan Singapura.

- Kerajaan Demokrasi
 1. Kerajaan Demokrasi dibentuk berasaskan konsep " Kerajaan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ".
 2. Antara ciri Kerajaan Demokrasi ialah
  • Rakyat mempunyai hak-hak asasi, persamaan, dan kebebasan.
  • Pilihan raya diadakan dari masa ke semasa.
  • Warganegara yang berusia 21 tahun ke atas berhak mengundi serta berhak bertanding dalam pilihan raya.
  • Proses pengundian dijalankan secara sulit dan kemenangan majoriti sesebuah parti politik akan membolehkan parti politik tersebut memerintah
  • rakyat memilih wakil-wakil dalam badan perundangan
 3. Kerajaan Demokrasi juga mengamalkan doktrin pengasingan kuasa.
 4. Kerajaan Demokrasi terdiri daripada Demokrasi Berparlimen dan Demokrasi Berparlimen.
 5. Kerajaan Demokrasi Berparlimen mempunyai Raja/Presiden sebagai ketua negara yang mempunyai kuasa simbolik.
 6. Contoh Kerajaan Demokrasi Berparlimen ialah Malaysia, Thailand, Singapura, Jepun, dan India
 7. Kerajaan Demokrasi Berpresiden pula mempunyai Presiden yang merupakan ketua eksekutif negara.
 8. Contoh Kerajaan Demokrasi Berpresiden ialah Amerika Syarikat dan Filipina.

- Kerajaan Autokrasi
 1. Diterajui oleh individu atau golongan tertentu yang mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan.
 2. Kebebasan awam terhad dan rakyat dipaksa mematuhi kerajaan.

1.4 - Pengasingan Kuasa
 1. Doktrin pengasingan kuasa ini diperkenalkan oleh Montesquieu, seorang ahli falsafah Perancis menerusi bukunya yang berjadual The Spirit of Laws
 2. Pembahagian kuasa kerajaan kepada tiga badan, iaitu:
  • Badan perundangan seperti Parlimen dan Dewan Undangan Negeri
  • Badan eksekutif seperti Kabinet dan Kementeriannya
  • Badan Kehakiman seperti Mahkamah-Mahkamah
 3. Tujuannya adalah untuk
  • Mengelakkan tumpuan Kuasa yang tidak terhad oleh mana-mana badan di atas
  • Mengelakkan penyalahgunaan kuasa
  • Menjamin pentadbiran yang lebih cekap
  • Menjamin rakyat mendapat keadilan undang-undang
- Doktrin Pengasingan Kuasa di Malaysia


" X " diwakil oleh kuasa relatif dipegang oleh Yang di-Pertuan Agong di peringkat Persekutuan dan Sultan atau Yang Dipertua Negeri di peringkat Negeri


Labels : ,
Blogger Comments
Facebook Comments


0Response to "STPM - Pengajian Am Kertas 1 - Bab 1 Konsep Kenegaraan"

Post a Comment

Previous Page Next Page Home Page
★ Click to join our Tamil Chat