Tamila Team Member :
--------------------------------------------
 

Browse » » » STPM - Pengajian Am Kertas 1 - Bab 2 Perlembagaan
Bab 2 ( Perlembagaan )

2.1 - Takrif & Konsep Perlembagaan
  1. Perlembagaan merupakan kumpulan peraturan dan undang-undang yang menjadi asas pembentukan sesebuah negara.
  2. Perlembagaan juga akan menggariskan dengan jelas ciri-ciri kerajaan dan hak-hak asasi rakyatnya serta pembahagian kuasa permerintahan pelbagai pihak.
  3. Sekiranya Perlembagaan tidak dipatuhi, hal ini bermakna negara berkenaan akan berada dalam keadaan huru-hara dan kerajaan gagal melaksanakan pemerintahannya.
  4. Perlembagaan bertulis bermaksud undang-undang yang ditulis secara hitam putih manakala perlembagaan tidak bertulis bermasksud asas undang-undang sudah lama wujud dan sudah menjadi adat yang dipatuhi sejak turun temurun seperti perlembagaan bertulis di British.
2.2 - Ciri-Ciri Perlembagaan Persekutuan Malaysia ( PPM )
  1. PPM merupakan Perlembagaan bertulis.
  2. Perlembagaan merupakan sumber segala perundangan lain yang wujud dalam negara.
  3. Perlembagaan mengandungi undang-undang tertinggi untuk mewujudkan satu sistem kerajaan yang teratur.
  4. PPM boleh dipinda dari masa ke masa demi memenuhi perubahan semasa.
  5. PPM memperakui semua undang-undang yang digubal di Persekutuan sebelum hari merdeka dan ada di sabah dan sarawak sebelum hari Malaysia yang tidak bercanggah dengannya.
p.s PPM stands for Perlembagaan Persekutuan Malaysia

2.3 - Konsep Ketertinggian Perlembagaan2.4 - Ciri-ciri Kerajaan Malaysia yang digariskan dalam Perlembagaan Malaysia
Labels : ,
Previous Page Next Page Home Page
Welcome to Tamila.org - Happy surfing, chatting & listening to Katrey.FM radio
Do you would like to share your content ( news, audio, video, etc ) or request for the removal of any content on Tamila.org
Please email us at tamilateam@gmail.com